نقشه ساز گوگل چیست

 

 

نفشه ساز گوگل چیست

 

 

با استفاده از نقشه ساز گوگل میتوان ویژگی هایی مانند جاده، رودخانه، راه آهن و

مراکز مهم را مشخص کنند علاوه بر این، کاربران میتوانند خدمات خاصی را که بر اساس

دسته ‌بندی تعریف شده گوگل میباشد، مانند ساختمانها، مراکز تجاری، فرهنگی،

مذهبی، ورزشی و ... به نقشه ها اضافه نمود. ویرایش نقشه ها با استفاده از سه

حالت تصاویر ماهواره ای، نقشه و ترکیبی امکان پذیر است.

در محیط کاربردی نقشه ساز گوگل با استفاده از گزینه Add New کاربران قادر به اضافه

ویژگی های جدید در نقشه هستند که شامل چهار نوع ابزار می باشد:

    Add a Place (اضافه کردن یک محل)


    Add Roads,Rivers,Railways (اضافه کردن جاده ها، رودخانه ها، راه آهن)


    Add Buildings Outlines (اضافه کردن به محدوده ساختمانها)


    Add Natural features and political boundaries (اضافه کردن

ویژگی های طبیعی و مرزهای سیاسی)

ترسیمات انجام شده به وسیله کاربران توسط گوگل به ویژگی های مسیر یابی برروی

جاده ها اضافه می گردد. برای حصول اطمینان از بالا بودن کیفیت و صحت داده های

ثبت شده توسط کاربران جدید، نیاز به تایید داده ها توسط کاربران با تجربه تر می باشد.

این سیستم (تایید توسط کاربران با تجربه) که با جهت جلوگیری از خرابکاری و

اشتباهات احتمالی در نظر گرفته شده است. کاربرانی که مشارکتهای موفق بیشتری

دارند، ترسیم هایشان بر روی نقشه به صورت فوری ذخیره میگردد. برخی از ترسیمات

و مشخصات ممکن است وقت بسیار زیادی را برای ذخیره در سرور اصلی ببرد.

در برخی از کشورها داده های مربوط به نقشه و اطلاعات شهری در دسترس نیست،

و بنابر این، برای حل این مشکل گوگل تصمیم به استفاده از مشارکت مردمی گرفته

است. کاربران میتوانند به منظور اضافه کردن یک ویژگی به طور مستقیم بر روی

نقشه ها که در آن از قبل مرز بین کشورها مشخص شده است کار کنند. همچنین

کاربران میتوانند بخش هایی از نقشه را با عنوان محله خود، تعیین کنند و در این مناطق

به جزییات بیشتری بپردازند. کاربران همچنین میتوانند ترسیمات دیگران را در محله خود

اصلاح نمایند. محله هر کاربر قابل مشاهده برای دیگر کاربران نیست. بطور کلی کاربران

نقشه ساز گوگل بر اساس تعداد ویرایش ها و تعداد بازبینی ها انجام شده

به سه گروه تقسیم میشوند:

کاربران عادی
   

کاربران بازبین
   

کارمندان بازبین گوگل

+نوشته شده در ساعت توسط مدیر