تواضع دکتر قاسم اکبری در زمان حیات ایشان

ضمن تقدیر وسپاس از همه ی مسئولین، دوستان و آشنایان ، اقوام وخویشاوندان ، اساتید و همکاران خوبم در برنامه تلویزیونی "سلام تهران " و همکاران دانشگاهی وآموزش پرورش ،دانشجویان و دانش آموزان و فرزندان امیرالمومنین ،بچه های با معرفت شهرستان ری (شیخ البلادایران) مضجع شریف حضرت سیدالکریم (ع) وعزیزانی که در سراسرایران و خارج کشوردرجریان بیماری اینجانب قرارگرفته و مرامورد لطف ومرحمت و دعای خیرخود قراردادند، از اینکه بیماری وکسالت خود را دیربه اطلاع رساندم ،غرض این بود که کدورت خاطرخیل عظیم دوستان خود را فراهم نکنم ، لیکن اینگونه مقررشد که عزیزان من مطلع شده و با دعا واستغاثه ی خود شرایط خوبی را پس ازدوماه برای رفیق شفیق و دوست وارادتمند مخلص خود فراهم سازند. بحمدالله خوبم و شرایط عمومی و درمانی خوبی دارم وبه دعای شما خوبان بهترخواهم شد. 

 

 

دکتر قاسم اکبری در بستر بیماری

در مجموع این دوران باندازه تمام عمربرای من درس و پند وعبرت بود .

هم ازنظرخودم و هم ازاین نظرکه :

((دوستان عیب نظربازی حافظ نکنید .. که من او را زمحبان شما میدانم )) دریافتم که همه ی کسانی که تاکنون با ایشان مراوده  ودوستی و مصاحبت و مجالست داشتم بهترین های عالمند . لذا دراینجا شب و روز برای شما دعا می کنم زیرا دعای شما درحق من و دعای من درحق شما مستجاب خواهد شد. در پایان دست شما را می بوسم ، توفیقات شما را از خداوند سبحان مسئلت دارم و امیدوارم لطف و محبت شما را جبران و در تمام عمر باقی مانده درخدمت شما باشم ... یاحق

+نوشته شده در ساعت توسط مدیر