مهاجرت روستائیان در ایران بخش دوم

برای تبیین فرضیه ها که متکی بر تئوریها،  یافته ها و بنیان های نظری تحقیق هستند، بررسی نظریه های مختلف در زمینه  مهاجرت های روستاـ شهری تاثیر زیادی در شناخت و تحلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی روستاهای مهاجرفرست دارد.  از این رو در اینجا، برای درک بهتر فرضیه های تحقیق به اجمال برخی نظریه های مربوط به مهاجرت  روستا ـ شهری و نتایج مورد استفاده از آنها(که درفصل دوم به تفصیل آمده ) را مرور می نمائیم.  که مهمترین این نظریه ها عبارتند از:

نظریه راون اشتاین , نظریه هانری مندارس , آرتور لوئیس , گونار میردال , اورت.  اس. لی , مایکل تودارو , آکین , آل.  موبوگنج , گری.  ال.  هانت و... است. 

بطور کلی نظریه های مذکور دارای نقاط قوت و ضعف هایی برای تحلیل پدیده مهاجرت می باشند و انتقادهایی هم بر آنها وارد است.  ولی در هر صورت در این نظریه ها اصول و قواعد نظام مندی تدوین شده که می تواند درتحلیل و تدوین و تبیین فرضیه ها مورد استفاده قرار گیرند.  برخی از اصول  و قواعد کلی استنباط شده از نظریه های مذکور به شرح زیر است :

1- تفاوت در توسعه زیربناها و امکانات اقتصادی و اجتماعی باعث شکل گیری جریان مهاجرت و ادامه روند آن از مرکز کمتر توسعه یافته به قطب های بزرگ صنعتی و تجاری (شهرها) می شود (راون اشتاین , لی , تودارو ) .  

 2- جاذبه های اجتماعی و اقتصادی و فرصت های مناسب جهت کسب و درآمد بیشتر در مناطق شهری و دافعه های روستایی جریان مهاجرت را از روستا به شهر مداوم می سازد. ( راون اشتاین , هانری مندراس،   لی , تودارو , هانت ). 

3- بالا رفتن سطح سواد ( بویژه تحصیلات عالیه ) و آگاهی اجتماعی , روند مهاجرت روستاها را بیشتر می کند.(  هانری مندراس , لی ).

4- انباشت سرمایه وسرمایه گذاری درنواحی روستایی روند مهاجرفرستی را کند می کند (لوئیس , میردال , بوگ).

5- تفاوت های ساختاری از بعد توسعه واشتغال درجوامع روستایی وشهری موجب مهاجرت روستاییان به شهرها می شود (لوئیس, لی).

6- نابرابریهای منطقه ای متا‏ثر ازنقش و سیاست های دولت و نظام اجتماعی ـ اقتصادی باعث مهاجر فرستی روستاها می شود (میردال , تودارو , هانت , بوگ). 

7- مهاجرت روستا ـ شهری تنها به عنوان حرکتی خطی , یک جهتی و کششی نیست , بلکه به مثابه حرکتی دوری با وابستگی متقابل , پیش رونده پیچیده و خود تغییردهنده سیستمی است.  که درآن ,تغییر درهر جزء می تواند بر کل سیستم تاثیر بگذارد (موبوگنج) .   

8- با یک الگو نمی توان پدیده مهاجرت و مهاجرفرستی را تحلیل کرد, بلکه مجموعه ای از الگوها و درارتباط با هم مهاجرت را بطور دقیق تبیین می کند ( ریچیموند , ورما) .

9- در کشورهای درحال صنعتی شدن مهاجرت از روستا به شهر در کلیه سطوح تحصیلی و مهارتی بسیار بالا است و روستاها در حال تخلیه شدن هستند (ریچیموند , ورما) .

10- دستیابی به امکانات و تسهیلات رفاهی عاملی مهم در مهاجرت روستاییان به شهرهاست (هانت) .

11- در روستاهای مهاجر فرست زمینه مناسب برای شکوفایی استعدادهای افراد , رشد شخصیت و... مهیا نمی باشد (بوگ).


مهاجرت روستائیان

با درود و افتخار به تمامی پدران و مادران 

[ جمعه ۱۳٩۳/٧/۱۸ ] [ ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]