شهید محمود میرزا محمد از شهدای طالب آباد

اولین شهید طالب آباد 

    شهید محمود میرزا محمد اولین شهید طالب آباد

   میباشد که در جاده اهواز آبادان به شهادت

  رسیدواکنون مزار این شهید در بهشت

زهرا(س) قطعه24

می باشد.


[ سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٧ ] [ ۸:۳٢ ‎ب.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

شهید حسین رستگار از شهدای طالب آباد

دومین شهید طالب آباد

  شهید حسین رستگار دومین شهید طالب آباد می باشد

            که در تنگه چزابه به شهادت رسید و مزار

         این شهید در بهشت زهرا(س) قطعه

                24 می باشد.


[ سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٧ ] [ ۸:٢۱ ‎ب.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

شهید کاظم شاهسوند از شهدای طالب آباد

سومین شهید طالب آباد

 شهید کاظم شاهسوند سومین شهید طالب آباد می باشد

   که در منطقه بانه به شهادت رسید و مزار شهید

        دربهشت زهرا(س)قطعه28 می باشد.

 

[ سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٧ ] [ ۸:٠۸ ‎ب.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

جاوید الاثر قاسم ابراهیمی از شهدای طالب آباد

چهارمین شهید طالب آباد  

 جاوید الاثر قاسم ابراهیمی چهارمین شهید طالب آباد

     می باشد که در منطقه فکه به شهادت رسیدو

        اکنون نزدخداوند متعال است.


[ سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٧ ] [ ٧:٥۱ ‎ب.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

شهید علی زمانی از شهدای طالب آباد

پنجمین شهید طالب آباد

  شهید علی زمانی پنجمین شهید طالب آباد می باشد

     که در منطقه خرمشهر به شهادت رسید و مزار

      شهید در بهشت زهرا(س) قطعه 27 می باشد.


[ سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٧ ] [ ٧:۳٦ ‎ب.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

شهید مهدی اصلانی از شهدای طالب آباد

ششمین شهید طالب آباد

  شهید مهدی اصلانی ششمین شهید طالب آباد می باشد

    که در منطقه کردستان اشنویه به شهادت رسید

       و مزار شهید در بهشت زهرا(س)قطعه

                27 می باشد.

 

[ سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٧ ] [ ٧:٢٦ ‎ب.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

شهید مهدی اکبری از شهدای طالب آباد

هفتمین شهید طالب آباد

 شهید مهدی اکبری هفتمین شهید طالب آباد  می باشد 

    کهدر منطقه سومار جاده نفت شهر  به شهادت

       رسید و مزار شهید در بهشت زهرا(س)

               قطعه31 می باشد.

[ سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٧ ] [ ٧:۱٢ ‎ب.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]

خیابان شهید محمود میرزامحمد از شهدای طالب آباد راگا تهران

خیابان میرزا محمد در طالب آباد تهران

این خیابان که به نام یکی از شهدای طالب آباد راگا تهران به نام شهید محمود میرزا محمد

نام گذاری شده است از خیابان امام خمینی منشعب میشود و به ورزشگاه شهدای طالب آباد

راگا تهران منتهی می شود. 


[ شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٧ ] [ ۳:۱۳ ‎ب.ظ ] [ علی سنجری ژوژکیان ]

[ نظرات () ]