احیاء مرمت ولایروبی قنات طالب آباد

احیاء مرمت و لایروبی قنات طالب آباد واقع در شهرری توسط سازمان جهاد

کشاورزی تهران به مناقصه گذاشته شد و برنده مناقصه نسبت به احیاء مرمت

ولایروبی قنات طالب آباد قرار است اقدام نماید.

برای دیدن آگهی مناقصه لایروبی قنات طالب آباد بر روی لینک زیر کلیک کنی

 

آگهی مناقصه

/ 0 نظر / 81 بازدید