تصویر شهدای طالب آباد

شهدا ی طالب آبادتصاویر شهدای طالب آباد

شهدا با جان وخون خود دست بیگانگان واجانب را

از سرزمین عزیزمان ایران کوتاه کردند و حال ما با پاسداری

وحفظ حرمت آنان باید قدر دان آنها باشیم

یاد وخاطره تمامی شهدای ایران  گرامی بادو رهروان راه این عزیزان

بسیار تا دشمنان ایران وایرانی دیگر خیال حمله به سرزمین عزیزمان

ایران نداشته باشند

/ 0 نظر / 36 بازدید