نمای غروب خیابان امام خمینی در طالب آباد راگا تهران

خیابان امام خمینی در طالب آباد تهران

این خیابان اصلی طالب آباد راگا تهران می باشد که درشانه چپ بزرگراه تهران ورامین

به سمت ورامین قرار گرفته است.و به نام خیابان امام خمینی در طالب آباد راگا تهران

می باشد که از بزرگراه منشب شده تا بعد از مسجد الزهراء طالب آباد راگا امتداد دارد و

طولی نزدیک به یک کیلومتر دارد و دو طرف آن درخت کاری شده است که منظره

زیبای به این خیابان می دهد. 

 

 

/ 1 نظر / 28 بازدید
علی

خیلی جالب وزیباست مخصوصا خورشید که از لای شاخه درختان خود نمای می کنه