نحوه اداره روستا طالب آباد

در قدیم الایام عده ی قلیلی از اهالی مالک اراضی بوده اند و مابقی یا رعیت یا اجاره

دار آنها محسوب می  شدند و افرادی که مالک بودند می توانستند کدخدا

باشند.مشکلات قضایی مردم از طریق خانه های انصاف که کدخدا در حکم رئیس آنها

بود حل می شد و یا به مراجع بالاتر و از جمله نزدیکترین پاسگاه ارجاع داده می

شد.تفاوت سیستم اداری – سیاسی قبل و بعد از انقلاب در نحوه ی اداره ی

روستاست که از حالت کدخدایی به حالت شورایی درآمده است. شورا به عنوان عامل

اجرایی روستا و انجمن اسلامی به عنوان عامل سیاسی مذهبی این روستا می

باشد.معمولا" اعضای شورای محل مرکب از 5 نفر بودند که 3 نفر از آنها اعضای اصلی

و دو نفر علی البدل بودند و عمدتا" توسط بخشداری انتخاب می شد و در سیستم

انتخابی 78-77 شورای محل ترکیبی از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل می باشند

که با رای مردم انتخاب و زیر نظر بخشداری  و دهداری مشغول فعالیت هستند.

شایان ذکر می باشد اصول یاد شده بالا در طالب آباد نیز از قدیم الایام ساری و جاری

بوده و هست و هم اکنون شورای طالب آباد در زیر نظر دهداری طالب آباد مشغول به

فعالیت می باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید