دیدار با خانواده شهدای طالب آباد

خانواده شهیدخانواده شهید

شهردار ناحیه7 در راستای ارج نهادن به مقام شامخ

شهدا بادوخانواده شهدای طالب آباد شهید اصلانی و

میرزامحمددیدار کرد.این دیدار به منظورترویج فرهنگ

ایثاروشهادت و ارج نهادن به مقام شامخ شهدای

گرانقدر بود.

/ 0 نظر / 63 بازدید